Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
ÚR - VN kabely pro TS 1497 Dubeč 15.08.2019 01.09.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 14.08.2019 29.08.2019
Opravný dopis oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 13.08.2019 20.09.2019
Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí s příslušenstvím, LV 4554, k.ú. Praha Nové Město 09.08.2019 12.09.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích (chodnících) Jindřicha Bubeníčka a Ke Kříži (dodláždění nároží) 08.08.2019 24.08.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Bečovská, k. ú. Uhříněves 08.08.2019 24.08.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích V Milíři, Mírová, Pod zastávkou, U závor, k. ú. Kolovraty 05.08.2019 20.08.2019
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP 30.07.2019 06.09.2019
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP - s VVURÚ 24.07.2019 31.08.2019
Oznámení o společném jednání návrhu změny Z-2600/00 ÚP 07.07.2019 23.08.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018