Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích V Milíři, Mírová, Pod zastávkou, U závor, k. ú. Kolovraty

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích V Milíři, Mírová, Pod zastávkou, U závor, k. ú. Kolovraty

Vyvěšeno: 05.08.2019

Datum sejmutí: 20.08.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05