Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích (chodnících) Jindřicha Bubeníčka a Ke Kříži (dodláždění nároží)

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích (chodnících) Jindřicha Bubeníčka a Ke Kříži (dodláždění nároží)

Vyvěšeno: 08.08.2019

Datum sejmutí: 24.08.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05