Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Bečovská, k. ú. Uhříněves

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Bečovská, k. ú. Uhříněves

Vyvěšeno: 08.08.2019

Datum sejmutí: 24.08.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05