Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemku parc. č. 1900/190 mezi komunikacemi Jindřicha Bubeníčka a Ke Kříži

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemku parc. č. 1900/190 mezi komunikacemi Jindřicha Bubeníčka a Ke Kříži

Vyvěšeno: 08.10.2019

Datum sejmutí: 24.10.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05