Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích U Prknovky, Ve Skále, U Vodice, k. ú. Kolovraty

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích U Prknovky, Ve Skále, U Vodice, k. ú. Kolovraty

Vyvěšeno: 26.11.2019

Datum sejmutí: 12.12.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05