Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "511-Technická pomoc v procesu územního rozhodování"

Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "511-Technická pomoc v procesu územního rozhodování"

Vyvěšeno: 28.11.2019

Datum sejmutí: 10.12.2019

Zodpovídá: Línková Veronika, Sekretariát tajemníka