Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na životní prostředí

Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na životní prostředí

Vyvěšeno: 28.11.2019

Datum sejmutí: 10.12.2019

Zodpovídá: Línková Veronika, Sekretariát tajemníka