Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na Husově náměstí (od křížení komunikace Dopravní po konec Legionářského domu)

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na Husově náměstí (od křížení komunikace Dopravní po konec Legionářského domu)

Vyvěšeno: 29.11.2019

Datum sejmutí: 15.12.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05