Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozhodnutí o odvolání společnosti NAVETINA a.s. a JUDr. Miloše Červenky 16.04.2024 02.05.2024
Kotlíkové dotace V. 19.02.2024 01.09.2024

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení řízení-jednání:SOKP 511 D1-Běchovice-informace §9b,Z.č.100/2001 Sb. 18.04.2024 20.05.2024
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 22-Hájek u Uhříněvsi, Pod Přehradou 16.04.2024 03.05.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny- Na Koupaliště č.p. 8, 10, 11, 16, 42, 275, ev.č.3 15.04.2024 14.05.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů 14.04.2024 22.05.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů 14.04.2024 22.05.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ 14.04.2024 22.05.2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 11.04.2024 09.06.2024
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D0, SOKP 511 D1 - Běchovice 08.04.2024 26.04.2024
Rozpočtová opatření č. 2/2024 04.04.2024 31.03.2025
Oznámení o zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě 19.03.2024 18.05.2024
Oznámení o zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě 15.03.2024 15.05.2024
Oznámení o zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě 14.03.2024 13.05.2024
Rozpočtová opatření č.1/2024 22.02.2024 31.03.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 11.01.2024 31.03.2025
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 11.01.2024 31.03.2025
Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 na rok 2024 11.01.2024 31.03.2025
Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 11.01.2024 31.03.2025
Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 1 15.09.2023 31.12.2030

Veřejné vyhlášky

Záměry

Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018