Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny -křižovatkaul. Přátelství-K Sokolovně: kamerový systém 14.01.2021 04.02.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.2.21 8:00 - 9:00 a 13:00 - 14:00, Přátelství 43, nám. Smiřických 38,42,290,40,39 12.01.2021 03.02.2021
Oznámení o přerušení dodváky elektřiny - 3.2.21 8:00 - 13:30 Trampotova, Semanského, nám. Bří. Jandusů - Veolia, ZB VO - 0829, křižovatka Přátelství - K Sokolovně (kamerový systém) 12.01.2021 04.02.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.2.21, 8:00-16:00, ul. Žampiónová, Muchomůrková, Bedlová 12.01.2021 03.02.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1.2. 8:00 - 15:00, K Sokolovně č. p. 1271,1253, 199, 66, p.č. 101 12.01.2021 02.02.2021
Pravidla hospodaření MČ Praha 22 v období rozpočtového provizoria na rok 2021 08.01.2021 31.12.2021
Oznámení rozpočtových opatření č. 7/2020 23.12.2020 31.03.2021
Oznámení rozpočtových opatření č. 6/2020 13.11.2020 31.03.2021
Omezení úředních hodin od 22. října 2020 21.10.2020
Rozpočtová opatření - oznámení č. 5/2020 02.10.2020 31.03.2021
Oznámení rozpočtových opatření 21.08.2020 31.03.2021
Zveřejnění závěrečného účtu městské části Praha 22 za rok 2019 10.07.2020 30.06.2021
Oznámení rozpočtových opatření 26.06.2020 31.03.2021
Omezení provozu úřadu od 18.5.2020 15.05.2020
Rozpočtová opatření č. 02/2020 14.05.2020 31.03.2021
Rozpočtová opatření - oznámení č. 1/2020 03.04.2020 31.03.2021
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020 06.03.2020 31.03.2021
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 06.03.2020 31.03.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 05.02.2020 31.03.2021

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení řízení + jednání - "BD Uhříněves" na ppč. 93,96,97,95,98 a 2056,k.ú.Uhříněves,ul.Přátelství 18.01.2021 04.02.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 18.01.2021 24.02.2021
Stanovení místní úpravy provozu (OOP) 15.01.2021 30.01.2021
R - prodloužení platnosti rozhodnutí-"HFC Praha 22, Pitkovice-Žampiónová" 14.01.2021 31.01.2021
Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí 13.01.2021 18.02.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II., III. a IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích na území MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves 13.01.2021 28.01.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP 12.01.2021 19.02.2021
Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP 12.01.2021 19.02.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 12.01.2021 19.02.2021
Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP 12.01.2021 19.02.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 12.01.2021 19.02.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, parkoviště BILLA - s vjezdem J. Bubeníčka, k.ú. Uhříněves 12.01.2021 28.01.2021
Ozn. o zaháj. říz. - změna stavby před dokonč. a pozv. k úst. jednání - příst., nást. a st. úpr. RD č.p. 817 na ppč. 1400/6,-/5,-/17,-/68.-/66, k.ú. Uhříněves, ul. Nad Volyňkou 11.01.2021 28.01.2021
R-ÚR+SP-vodovod. řad,NN kabel.přípoj.,zaříz. staveniště-na ppč.219/62,219/168,222/19,222/31,222/32,k.ú.Pitkovice 11.01.2021 28.01.2021
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži - přesun autobusové zastávky 07.01.2021 25.01.2021
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Měsíčková, k. ú. Kolovraty 05.01.2021 21.01.2021
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Do Hlinek, U Železnice, k. ú. Kolovraty 05.01.2021 21.01.2021
Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP 21.12.2020 28.01.2021
Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 21.12.2020 28.01.2021
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci nám. Bratří Jandusů, k.ú. Uhříněves 18.12.2020 04.12.2021
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výběrové řízení - referent/ka OŽPD 12.01.2021 16.02.2021

Veřejné zakázky

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018