Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu NP v čp. 1610 ul. Ke Kříži - ordinace pediatrie 13.11.2018 30.06.2019

Výběrová řízení

Ostatní

Smlouvy o poskytnutí dotace