Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Fr. Diviše, kú Uhříněves 20.05.2022 07.06.2022
Společného povolení - provizorní stavenišťní komunikace -OS Pitkovická, Praha - Pitkovice 19.05.2022 05.06.2022
Oznámení o uložení zásilky 18.05.2022 03.06.2022
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na komunikacích K Říčanům x K Poště, k. ú. Uhříněves - nestavební úprava křižovatky + značení cyklotras 18.05.2022 04.07.2022
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení nového svislého a vodorovného dopravního značení pro akci "Cyklotrasy a integrační opatření pro cyklisty MČ Praha - Kolovraty" 16.05.2022 30.06.2022
Ozn. zaháj. ÚŘ - ÚR-zimní zahrada na předzahrádce na ppč. 744/299 k bytu č.10 v BD č.p. 887, k.ú. Kolovraty 13.05.2022 30.05.2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Slámova, Břízova, Letní, Výtoňská, vše v k.ú. Nedvězí u Říčan 12.05.2022 28.05.2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Podleská, Na Vrchách, k.ú. Uhříněves 12.05.2022 28.05.2022
seznámení s podklady pro rozhodnutí: Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice-dálnice D1 12.05.2022 30.05.2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Peceradská, Semanského, vše v kú Uhříněves 11.05.2022 27.05.2022
výzva k odstranění vozidla nám.Smiřických 290 02.05.2022 03.07.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Veřejné zakázky

Výběrová řízení

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018