Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výzva k odstranění vozidla Volkswagen náměstí Bratří Jandusů 31/28 20.06.2024 21.08.2024
Výzva k odstranění vozidla Škoda nám. Bratří Jandusů 20.06.2024 21.08.2024
Usnesení - dražební vyhláška, Exekuční příkaz s dol. PM 26.7.2024 18.06.2024 26.07.2024
Oznámení o zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě 18.06.2024 18.07.2024
Oznámení o konání 3. zasedání ZMČ Praha 22 17.06.2024 25.06.2024
E - Klánovice - EAS/PHA/34/2024-HMU2 - Velkokapacitni skleníky 10.06.2024 27.06.2024
Stavební povolení - SOKP 511 D1 - Běchovice - objekty stavby dráhy 10.06.2024 26.06.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 06.06.2024 25.07.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP 19.05.2024 26.06.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP 19.05.2024 26.06.2024
Rozpočtová opatření č. 3/2024 16.05.2024 31.03.2025
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Peugeot 06.05.2024 07.08.2024
Výzva k odstranění vozidla Volkswagen , ul.K Pitkovicům 06.05.2024 07.07.2024
Rozpočtová opatření č. 2/2024 04.04.2024 31.03.2025
Rozpočtová opatření č.1/2024 22.02.2024 31.03.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024 11.01.2024 31.03.2025
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 11.01.2024 31.03.2025
Schválené rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 na rok 2024 11.01.2024 31.03.2025
Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 11.01.2024 31.03.2025
Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 1 15.09.2023 31.12.2030

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Uhříněvsi, k. ú. Královice 21.06.2024 06.07.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Bytovkách, k. ú. Uhříněves 20.06.2024 05.07.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Netlukám, parc. č. 2162/1 a parc. č. 1713 (NN1130), k. ú. Uhříněves 20.06.2024 05.07.2024
Opatření obecné povahy 19.06.2024 04.07.2024
seznámení s doplněním: Žádost o vydání společného povolení BD Františka Diviše 17.06.2024 03.07.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Bytovkách a Morávkova, k. ú. Uhříněves 14.06.2024 29.06.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na chodníku mezi komunikacemi Ke Kříži a Oty Bubeníčka, k. ú. Uhříněves 13.06.2024 28.06.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Sušilova, Douchova, vše k. ú. Uhříněves 13.06.2024 28.06.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - přechodu přes železniční trať v Kolovratech 13.06.2024 28.06.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty 11.06.2024 26.06.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Pitkovičkách, k. ú. Pitkovice 11.06.2024 26.06.2024
Informace o posuzování vlivů na životní prostředí - SOKP 511 D1 - Běchovice 06.06.2024 08.07.2024
Veřejná vyhláška-Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3282 vlny 18 ÚP SÚ HMP 02.06.2024 19.07.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR HMP a VVURÚ 27.05.2024 04.07.2024
Veřejná vyhláška-Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udrži 19.05.2024 25.06.2024

Záměry

Výběrová řízení

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018