Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výzva ÚD ID 9721 P-22 UL.Blšanecká 01.02.2023 31.03.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Bedlová,Žampionová, Muchomůrková. 01.02.2023 28.02.2023
Žádost o zveřejnění informace o opatřeních (Akční plán PZKO 2020+) I. a II. část - ORP P1-22 25.01.2023 31.03.2023
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 12.01.2023 31.03.2024
Zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkových organizací 12.01.2023 31.03.2024
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2025 12.01.2023 31.03.2024
Zveřejnění rozpočtových opatření č. 1/2023 12.01.2023 31.03.2024
Schválený rozpočet na rok 2023 12.01.2023 31.03.2024
Rozpočtová opatření č. 9/2022 16.12.2022 31.03.2023
Rozpočtová opatření č. 8 01.11.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 7/2022 26.09.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 6/2022 25.08.2022 31.03.2023
Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 21.07.2022 30.06.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 5/2022 29.06.2022 31.03.2023
Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II 20.06.2022 01.04.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 4 z roku 2022 26.05.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 3/2022 22.04.2022 31.03.2023
Rozpočtová opatření č. 2/2022 15.03.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 1/2022 11.02.2022 31.03.2023
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2024 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 07.01.2022 31.03.2023

Veřejné vyhlášky

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu částí pozemků - umístění kontejnerů - KOUTECKÝ s.r.o. 30.01.2023 15.02.2023

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018