Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - SPÚP 03.07.2020 18.07.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Františka Diviše, k. ú. Uhříněves 01.07.2020 16.07.2020
Stanovení místní úpravy provozu 29.06.2020 14.07.2020
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Markétě, k. ú. Královice 25.06.2020 11.07.2020
Ozn. zaháj. ÚŘ - R o dělení ppč. 274/20 a R o umíst. stavby pro stavbu "Nedvězí-infrastruktura na ppč.274/20", k.ú.Nedvězí u Říčan 25.06.2020 12.07.2020
Opatření obecné povahy 24.06.2020 10.07.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Zlenická, k. ú. Uhříněves 23.06.2020 09.07.2020
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP 23.06.2020 24.07.2020
Oznámení-UR-stavba SOKP 511 - ŘSD: Žádost o vydání rozh. o umístění stavby 22.06.2020 09.07.2020
Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ 22.06.2020 08.08.2020
Změny ÚP SÚ HMP vlny 10 s VVURÚ - Návrh 08.06.2020 28.07.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav 08.06.2020 16.07.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP 05.06.2020 08.08.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP 05.06.2020 28.07.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018