Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - vybudování přípojek plynu, vody a kanalizace na komunikaci Slámová, k. ú. Nedvězí u Říčan 21.03.2019 06.04.2019
Rozhodnutí o umíst. stavby: Žádost o vydání R o umíst. stavby na ppč.2202/6,2267/6,2267/4,2268/6,2177,2079,2080,k.ú.Uhříněves 20.03.2019 06.04.2019
Rozhodnutí o umíst. stavby: Žád. o vydání ÚR stavby CETIN na ppč. 2088/1,2089/1,2207/1,k.ú.Uhříněves 20.03.2019 06.04.2019
Opatření obecné povahy - omezení provozu na nám. bří. Jandusů - budování nové vodovodní přípojky 19.03.2019 04.04.2019
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Vachkova, v k. ú. Uhříněves 13.03.2019 29.03.2019
Oznámení o zahájení řízení - jednání: Žádost o stavební povolení - revitalizace bytového domu č.p. 900 v k.ú. Uhříněves 13.03.2019 30.03.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Ke Kříži, K Dálnici - zaokruhování vodovod Pitkovice 08.03.2019 23.03.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (chodnících) V Kuťatech, K Netlukám, Přátelství, Václava Trojana, Venušina, Saturnova - pokládka optických kabelů 08.03.2019 23.03.2019
Dražební vyhláška - dražba bytové jednotky č. 1335/110 s příslušenstvím, LV 2647, k.ú. Uhříněves 27.02.2019 29.03.2019
Výzva vlastníkům memovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Výběrová řízení

Ostatní

Smlouvy o poskytnutí dotace