Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - OVP 15.06.2022

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výzva ÚD ID 9518,P-22 21.11.2022 22.01.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny VÚŽV Netluky A Přátelství 342,60,830,831,738 16.11.2022 09.12.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.11.2022 09.12.2022
Stanovisko SEA k návrhu koncepce PDP Dolní Vltavy 2021 - 2027 10.11.2022 30.11.2022
Rozpočtová opatření č. 8 01.11.2022 31.03.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2023 01.11.2022 29.01.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 7/2022 26.09.2022 31.03.2023
Milostivé léto II 1.9.-30.11.2022 22.09.2022 02.12.2022
Oznámení rozpočtových opatření č. 6/2022 25.08.2022 31.03.2023
Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 21.07.2022 30.06.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 5/2022 29.06.2022 31.03.2023
Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II 20.06.2022 01.04.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 4 z roku 2022 26.05.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 3/2022 22.04.2022 31.03.2023
Rozpočtová opatření č. 2/2022 15.03.2022 31.03.2023
Oznámení rozpočtových opatření č. 1/2022 11.02.2022 31.03.2023
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2024 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 07.01.2022 31.03.2023
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 07.01.2022 31.03.2023

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Nové nám. (u muzea), kú Uhříněves 22.11.2022 08.12.2022
Výzva ÚD ID 9850,P-22 - Stránská 21.11.2022 22.01.2023
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Nové nám. (u muzea), kú Uhříněves 16.11.2022 02.12.2022
Oznámení o návrhu obecné povahy-místní úprava most R030 14.11.2022 15.12.2022
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom. Výtoňská, Letní, kú Nedvězí u Říčan 14.11.2022 30.11.2022
Ozn. o zaháj. stav. říz. - SP SO01 - 05 (BD a řadové domy) při komun. Oty Bubeníčka, k.ú. Uhříněves 14.11.2022 01.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a VVURÚ 07.11.2022 15.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská 07.11.2022 15.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP 07.11.2022 15.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 07.11.2022 15.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 07.11.2022 15.12.2022
Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostř. hl.m.Prahy 2023 07.11.2022 11.01.2023
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3212/17 vlny 17 – opakované veřejné projednání 07.11.2022 15.12.2022
Usnesení Milan Jirsa. 03.11.2022 02.12.2022
Usnesení Jiří Šic 03.11.2022 02.12.2022
Hrobová místa - veřejná výzva vlastníkům hrobových míst bez uzavřené nájemní smlouvy a nevyužívaných 05.10.2022 06.10.2023
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr přímého pronájmu části pč. 588/1 v k.ú. Uhříněves 23.11.2022 12.12.2022

Výběrová řízení

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018