Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - Zaokruhování vodovodního řadu DN 800 - 8. etapa, ulice K Dálnici, od ul. Ke Kříži po č. p. 520/57, k. ú. Uhříněves 22.05.2019 07.06.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci K Dálnici, k. ú. Uhříněves 20.05.2019 05.06.2019
ÚR-5.etapa vč. přívodní trasy, komunuikační síť spol. UPC k.ú. Uhříněves, lokalita Blokanda 20.05.2019 06.06.2019
Opatření obecné povahy - Únorová, Pánkova, Hájová, Rokytná, Za Úřadem, k. ú. Nedvězí u Říčan. Oprava mostu na kom. Únorová č. R-032 15.05.2019 31.05.2019
Opatření obecné povahy II. - Na Koupaliště, Květnového Povstání, k. ú. Benice. Uzavírka ulice Na Koupaliště. 15.05.2019 31.05.2019
Opakované povolení - ČSOV+výtlaky Fr.Diviše, Uhříněves 14.05.2019 31.05.2019
Opatření obecné povahy - oprava propadu vozovky na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty 13.05.2019 29.05.2019
Platební výměr č. 4/2019 za psa 09.05.2019 26.05.2019
Požární ochrana v době zvýšeného nebezpeční vzniku požáru. 26.04.2019 31.05.2019
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP 10.04.2019 28.05.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Výběrová řízení

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018

Smlouvy o poskytnutí dotace