Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.5.2021 - Za Nadýmačem č.p. 1565,1498, Za Lípou č.p.1621 19.04.2021 12.05.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.5.2021 - Za Nadýmačem č.p. 1565,1498, Za Lípou č.p.1621 19.04.2021 11.05.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.5.2021 - TS 4008:Pražská Plynárenská (Katodová ochrana) 19.04.2021 15.05.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.5.21 - Pod Markétou p.č. 223/1 a 223/3 14.04.2021 07.05.2021
Schválený rozpočet MČ Praha 22 na rok 2021 14.04.2021 31.03.2022
Schválený rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 14.04.2021 31.03.2022
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2023 14.04.2021 31.03.2022
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 22 do roku 2026 14.04.2021 31.03.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.5. - TS 4008: Pražská Plynárenská (Katodová ochrana) 12.04.2021 05.05.2021
Oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11. 5. 2021 08.04.2021 12.05.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29.4.21 - ul. Karla Zicha 07.04.2021 30.04.2021
Oznámení o přerušení dodávky elekřiny 29.4.2021 - veřejné osvětlení (SV pro domy - Zahrady Uhříněves) 07.04.2021 30.04.2021
Přerušení dodávky elektřiny Karla Zicha 1371/1,1372/3,1372/5,1374/7 31.03.2021 30.04.2021
Oznámení rozpočtových opatření č. 1/2021 10.03.2021 31.03.2022
Návrh rozpočtu na rok 2021 08.03.2021 31.03.2022
Návrh rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 08.03.2021 31.03.2022
Pravidla hospodaření MČ Praha 22 v období rozpočtového provizoria na rok 2021 08.01.2021 31.12.2021
Zveřejnění závěrečného účtu městské části Praha 22 za rok 2019 10.07.2020 30.06.2021

Veřejné vyhlášky

Záměry

Veřejné zakázky

Ostatní

Granty a Dotace