Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Poště, k. ú. Kolovraty 10.08.2020 26.08.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Nové náměstí (parkoviště), k. ú. Uhříněves 10.08.2020 26.08.2020
Dražební vyhláška - dražba věcí movitých č.j. 101 EX 02749/15-131 07.08.2020 04.09.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži u vidaduktu, k. ú. Uhříněves 04.08.2020 20.08.2020
Rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511 Běchovice - dálnice D1 30.07.2020 16.08.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Markétě, Ke Stupicům, k. ú. Královice 30.07.2020 17.08.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích K Markétě, Ke Stupicům, k. ú. Královice 29.07.2020 14.08.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Bečovská, Podleská, Přátelství, V Bytovkách, k. ú. Uhříněves 29.07.2020 14.08.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Veřejné zakázky

Výběrová řízení

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018