Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení-zrušení opatrovníka-dědici po Josefu Křečkovi-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice 25.05.2020 11.06.2020
Usnesení-zrušení opatrovníka-dědici po Václavu Cornovi-Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice 25.05.2020 11.06.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP 25.05.2020 02.07.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích U Vodice, Skautská, Oddílová, Tábornická, k. ú. Kolovraty 21.05.2020 08.06.2020
Usnesení - oprava oznámení o zahájení společného řízení-BD pozemky parc.č. 1906/35-37,k.ú.Uhříněves 20.05.2020 06.06.2020
Usnesení k přihlášení pana Kutheila za účastníka řízení-BD na ppč. 1906/35-37,k.ú.Uhříněves 20.05.2020 06.06.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Mírová, V Milíři, vše v k. ú. Kolovraty 19.05.2020 04.06.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Bečovská, k. ú. Uhříněves 18.05.2020 04.06.2020
Ozn. o zahájení řízení-žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby RVDSL1833_A_A_VRNU323-VRNU21HR_OK,k.ú.Kolovraty 15.05.2020 01.06.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na komunikaci Ke Kříží od křižovatky s komunikací Jindřicha Bubeníčka po viadukt, k. ú. Uhříněves 12.05.2020 28.05.2020
Opatření obecné povahy - SMÚP 11.05.2020 27.05.2020
Oznámení konání nového veřejného projednání změn vlny 17 04.05.2020 11.06.2020
Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP 04.05.2020 11.06.2020
Oznámení konání veřejného projednání změny Z 3164 vlny 12 27.04.2020 04.06.2020
Oznámení konání veřejného projednání změn vlny 12 27.04.2020 04.06.2020
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP 27.04.2020 04.06.2020
Usnesní o odročení dražby nemovité věci 22.04.2020 03.07.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Veřejné zakázky

Výběrová řízení

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018