Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - OVP 15.06.2022

Oznámení

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Aukční vyhláška č. EAS/PHA/71/2023 - skleníky 27.09.2023 17.10.2023
Dražební Vyhláška 139EX 33192/14-229 27.09.2023 07.11.2023
EL Klánovice pozemek parc.č. 1015/11, jehož součástí je stavba č.p. 540, a pozemky parc.č. 1015/75 a 1015/76 27.09.2023 17.10.2023
Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru "Rekonstrukce a přestavba stávající trafostanice na zahradní rest. zařízení", ul. V Pitkovičkách, k.ú. Pitkovice 26.09.2023 12.10.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Soumarská, Křelovická, Křemelná, vše k. ú. Uhříněves 26.09.2023 11.10.2023
Oznámení návrhu OOP pro stanovení MÚP - vodorovné značení 22.09.2023 23.10.2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci NN1145, k. ú. Uhříněves (komunikace k Podleskému rybníku) 22.09.2023 07.10.2023
Návrh OOP - Stanovení MÚP, Nové náměstí (k poště) 22.09.2023 23.10.2023
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - novostavba bytového domu Praha, Uhříněves, ul. Douchova 21.09.2023 09.10.2023
Oznámení návrhu OOP pro stanovení MÚP 20.09.2023 20.10.2023
Vyrozuměmí o seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - parc. č. 280/1, k. ú. Benice 19.09.2023 04.10.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 18.09.2023 26.10.2023
Usnesení o zastavení řízení o odstranění oplocení na p.č. 1562/10 k.ú. Uhříněves 15.09.2023 02.10.2023
Oznámení o zahájení společného řízení - Obytný soubor Pitkovická, Pitkovice a Čestlice 13.09.2023 02.10.2023
160EX 4477/22-90 Dražební vyhláška - movité věci 29.08.2023 02.10.2023
203 Ex 06965/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 29.08.2023 19.10.2023
Hrobová místa - veřejná výzva vlastníkům hrobových míst bez uzavřené nájemní smlouvy a nevyužívaných 05.10.2022 06.10.2023
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu NP v kostelní zdi 09.03.2023 31.12.2023

Veřejné zakázky

Ostatní

Výběrová řízení

Granty a Dotace