Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2024 01.12.2023 20.12.2023
Návrh výhledu rozpočtu MČ Praha 22 do roku 2029 01.12.2023 20.12.2023
Výzva k odstranění vozidla značky BMW ul.Čtyřkolská15. 28.11.2023 31.01.2024
Výzva k odstranění vozidla Peugeot , ul.Ke Kříži 23.11.2023 25.01.2024
Výzva k odstranění vozidla Volkswagen, ul.Májovková 23.11.2023 25.01.2024
EX 00502/22 Usnesení o vedení řízení ze dne 20.11.2023 21.11.2023 08.12.2023
Aukční vyhláška č.EAS/PHA/85/2023 Velkokapacitní skleníky v Klánovicích. 21.11.2023 05.12.2023
Oznámení o provedení aktualizace BPEJ, parc. č. 1872 v k. ú. Uhříněves 16.11.2023 17.12.2023
Rozpočtová oparření č. 6/2023 27.10.2023 31.03.2024
EX 00502/22 Dražební vyhláška - elektronické dražby - Novela ze dne 20.10.2023-Pitkovice 23.10.2023 08.12.2023
Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 1 15.09.2023 31.12.2030
Oznámení rozpočtových opatření č. 5/2023 24.08.2023 31.03.2024
Oznámení rozpočtových opatření č. 4/2023 19.07.2023 31.03.2024
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022 19.07.2023 31.03.2024
Oznámení rozpočtových opatření č.3 2023 25.05.2023 31.03.2024
Rozpočtová opatření č.2/2023 23.03.2023 31.03.2024
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028 12.01.2023 31.03.2024
Zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkových organizací 12.01.2023 31.03.2024
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2025 12.01.2023 31.03.2024
Zveřejnění rozpočtových opatření č. 1/2023 12.01.2023 31.03.2024
Schválený rozpočet na rok 2023 12.01.2023 31.03.2024

Veřejné vyhlášky

Záměry

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VŘ - interní auditor a kontrolor 30.11.2023 16.12.2023

Ostatní