Úřední deska je umístěna před radnicí, přesněji na levé straně před budovou.

Elektronická úřední deska Městské části Praha 22 zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.


Magistrát hl. m. Prahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zrušení kolaudace akce „Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu jídelny ZŠ Praha - Uhříněves " 26.10.2020 01.11.2020
Omezení úředních hodin od 22. října 2020 21.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.11.2020 - Nové nám. info kiosek Bus zastávka Nové nám. 16.10.2020 07.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.11.2020 - Přátelství 172 16.10.2020 07.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 5.11.2020 - Přátelství 64, 66, 67, 68, 73, 67/66b 16.10.2020 06.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.11.2020 - Přátelství 12, Na Potůčku 190, 80, parcela č. 151 16.10.2020 05.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.11.2020 - Přátelství 107 16.10.2020 05.11.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.10.20,ulice Nám. Protifašistických bojovníků,č.p.74 12.10.2020 28.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 28.10.20, Přátelství 78,229, Semanského 78 08.10.2020 29.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 27.10.20, Přátelství 12 08.10.2020 28.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 29.10.20, Přátelství 64,66,67,67/66b,73,68, Info tabule BUS 08.10.2020 30.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 29.10.20, Info tabule BUS Nové nám 08.10.2020 30.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.10.2020 - Praha 10 - Benice - ul. K Lipanům, ul. Zkrácená 08.10.2020 28.10.2020
Rozpočtová opatření - oznámení č. 5/2020 02.10.2020 31.03.2021
Oznámení rozpočtových opatření 21.08.2020 31.03.2021
Zveřejnění závěrečného účtu městské části Praha 22 za rok 2019 10.07.2020 30.06.2021
Oznámení rozpočtových opatření 26.06.2020 31.03.2021
Omezení provozu úřadu od 18.5.2020 15.05.2020
Rozpočtová opatření č. 02/2020 14.05.2020 31.03.2021
Žádost o vyvěšení nařízení na úřední desce - Tržní řád 27.04.2020 31.12.2020
Rozpočtová opatření - oznámení č. 1/2020 03.04.2020 31.03.2021
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020 06.03.2020 31.03.2021
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 06.03.2020 31.03.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 05.02.2020 31.03.2021

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži/ J. Bubeníčka, v k.ú. Uhříněves 26.10.2020 11.11.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty 21.10.2020 06.11.2020
Opatření obecné povahy - stanovení předchodné úpravy provozu na komunikaci Žampiónová, k.ú. Pitkovice 21.10.2020 06.11.2020
Oznámení o pokračování ÚŘ - dělení poz.č.parc. 1920/141, 1920/476, 1920/477,k.ú.Uhříněves 14.10.2020 31.10.2020
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci K Říčanům, k. ú. Kolovraty (zpomalovací polštáře u cyklostezky) 14.10.2020 02.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání z-2440/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání VVURÚ 14.10.2020 21.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP 14.10.2020 21.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP 14.10.2020 21.11.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Sokolovně, v k.ú. Uhříněves 13.10.2020 29.10.2020
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Předpolní a Pod Markétou, vše k. ú. Hájek u Uhříněvesi 13.10.2020 29.10.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad ÚR hl.m. Prahy 02.10.2020 11.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad ÚR hl.m. Prahy 02.10.2020 11.11.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 15 ÚP SÚ HMP 18.09.2020 06.11.2020
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan 15.04.2019
Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice 27.03.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. 29.05.2015 01.01.2024

Záměry

Granty a Dotace

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o termínech a programu komisí RMČ Praha 22 28.03.2018