Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice

Opatření obecné povahy - výstavba nového vodovodního řadu DN 800 - 7. etapa, ul. K Dálnici u kruhového objezdu v Pitkovicích, k. ú. Pitkovice

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 27.03.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05