Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci Pánkova, k. ú. Nedvězí u Říčan

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 15.04.2019

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05