Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Vrchách, k. ú. Uhříněves z důvodu vybudování kanalizační přípojky

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Vrchách, k. ú. Uhříněves z důvodu vybudování kanalizační přípojky

Vyvěšeno: 24.03.2020

Datum sejmutí: 09.04.2020

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05