Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži z důvodu výstavby VIVUS

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži z důvodu výstavby VIVUS

Vyvěšeno: 24.03.2020

Datum sejmutí: 09.04.2020

Zodpovídá: Sehnalová Alena Ing., Referent OŽPD 05