Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Cyklotrasa Uhříněves - Pitkovičky - zpracování PD"

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zpracování prováděcí dokumentace, a to dle zaslaných podkladů, které jsou součástí výzvy a zajištění všech souvisejících činností.

Vyvěšeno: 26.03.2020

Datum sejmutí: 17.04.2020

Zodpovídá: Korcová Viktorie, Referent ORS 04