Výzva k podání nabídky na opakovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Polyfunkční dům Pitkovice"

Předmětem této VZ na služby je spolupráce při zpracování PD a výkon činnsoti TDI pri provádění stavby.Dokladová část na stavbu zpracována fa Hromek atelier s.r.o. je zveřejněna na profilu zadavatele,nebo na vyžádání bude zaslána přes www.uschovna.cz.

Vyvěšeno: 01.04.2021

Datum sejmutí: 23.04.2021

Zodpovídá: Pokorná Šárka, Referent ORS 02