Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokonč. - BD č.p. 891 a 892, ppč.961/4-5, k.ú. Uhříněves

Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokonč. - BD č.p. 891 a 892, ppč.961/4-5, k.ú. Uhříněves

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 07.04.2021

Datum sejmutí: 24.04.2021

Zodpovídá: Hrdličková Jitka, Referent OV 06