Upřesnění k veřejné zakázce Dodání pohonných hmot pro vozidla úřadu MČ Praha 22

Upřesnění k veřejné zakázce Dodání pohonných hmot pro vozidla úřadu MČ Praha 22

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 23.08.2021

Zodpovídá: Kučerová Jana Ing., VED OŽPD