R-povolení změny stavby před dokončením-st.úpr.komerč. jednotky v BD č.p.1621,na ppč.157/1,k.ú.Uhříněves

R-povolení změny stavby před dokončením-st.úpr.komerč. jednotky v BD č.p.1621,na ppč.157/1,k.ú.Uhříněves

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 07.10.2021

Datum sejmutí: 24.10.2021

Zodpovídá: Hrdličková Jitka, Referent OV 06