Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II

Oznámení o osvobození od správních poplatků na úseku matrik - Lex Ukrajina II

Vyvěšeno: 20.06.2022

Datum sejmutí: 01.04.2023

Zodpovídá: Röslerová Irena, VED OOS