Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská

Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 07.11.2022

Datum sejmutí: 15.12.2022

Zodpovídá: Podatelna 1, Referent OIC 07-Podatelna