Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 1

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

Vyvěšeno: 15.09.2023

Datum sejmutí: 31.12.2030

Zodpovídá: Röslerová Irena, VED OOS