Záměr pronájmu NP - prodejna na Novém náměstí čp. 1257 v Uhříněvsi

Záměr pronájmu NP - prodejna na Novém náměstí čp. 1257 v Uhříněvsi

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 22.02.2024

Datum sejmutí: 30.06.2024

Zodpovídá: Feďková Kateřina Ing., Referent OSM 07