Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů

Ke stažení v těchto přílohách:

Vyvěšeno: 14.04.2024

Datum sejmutí: 22.05.2024

Zodpovídá: Podatelna 1, Referent OIC 07-Podatelna